Our Beloved Dil is Hurt & the reason is Obvious

Our Beloved Dil is hurt & the reason is Obvious… Dil Cheez kya hai, Samajh kya rakha hai…Dil hoon kuch bolta nahi to meri Value nahi…   Dil Deewana… MAI DEEWANA MAI DEEWANA, TU DEEWANI TU HOWLI https://www.youtube.com/watch?v=SWdBZcTJlGk   Dil to Pagal hai – Khud Pagalo ki tarah harkatein karke Mujhe pagal bolte hai, Silly …